Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Єдиний веб-портал органiв виконавчої влади


05.11.2002
1 листопада 2002 р. вiдбулося пiдключення Єдиного веб-порталу органiв виконавчої влади до мережi Iнтернет.

У привiтаннi до перших вiдвiдувачiв Єдиного веб-порталу Кабiнету Мiнiстрiв України Прем'єр-мiнiстр України Анатолiй КIНАХ вiдзначив, що динамiчний розвиток суспiльства сьогоднi ставить новi завдання перед владою. З iншого боку, розвиток сучасних технологiй дає новi iнструменти для налагодження якiсно нових форм спiлкування суспiльства i влади, надання можливостi його здiйснення оперативно i безпосередньо, 24 години на добу, 7 днiв на тиждень.

"Урядовий портал" має стати центральною ланкою i першим кроком до створення iнформацiйної системи "Електронний Уряд".

Iнформацiйна структура порталу побудована з урахуванням свiтового досвiду створення подiбних систем i розрахована на вiльний доступ громадськостi до iнформацiйних ресурсiв, а її основнi рубрики орiєнтованi на конкретнi цiльовi аудиторiї, зокрема: "Громадянам України", "Юридичним особам України", "Державним службовцям України", "Для мiжнародної спiльноти". Користувач матиме можливiсть знайти на порталi необхiдну достовiрну, повну та оперативну iнформацiю про життя країни, нормативно-правовi акти, порядок заповнення i форми вiдповiдних документiв тощо.

Нинi триває iнтенсивний процес наповнення iнформацiєю вiдповiдних роздiлiв i сторiнок порталу. До кiнця 2002 року планується його завершити.

Створення i впровадження "Урядового порталу" - це шлях до об'єктивного висвiтлення роботи урядових структур i перший крок держави до так званої "електронної демократiї", що базується на принципах вiдкритостi та прозоростi.


Волинська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: вул. Кривий Вал, 28, м.Луцьк, Україна, 43025

Зворотний зв'язок